Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jeśli cechy produktu zgodne są z produktami dostępnymi w Sklepie, przez co rozumie się zamówienie tożsame kształtem, motywem lub rozmiarem (z tolerancją do 10cm każdego boku) z produktami dostępnymi w Sklepie. Wyjątek stanowią zamówienia wykonywane na podstawie specyfikacji podanej przez Klienta, znacząco różniące od Produktów dostępnych w Sklepie.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży produktu gotowego, dostępnego w Sklepie od ręki, do 24 h, przez co rozumie się, że Produkt nie został jeszcze wysłany do Klienta.
 3. Klient ma prawo zwrotu produktu zakupionego w Sklepie, który był dostępny od ręki, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych na adres:  Pracownia artystyczna FirForest, Edyta Mikuś, ul, Krzyżaki 19, 32-700 Bochnia.
 4. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w myśl artykułu 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta. Oznacza to, że Klient nie ma możliwości rezygnacji z Zamówienia indywidualnego o cechach znacząco różniących się od Produktów oferowanych w Sklepie, jeśli jego realizacja jest już rozpoczęta.
 5. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 6. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 7. Klient może odstąpić od Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, które dostarczone będzie do Sprzedawcy drogą mailową lub listem tradycyjnym na dane z § 4. Za dzień odstąpienia od umowy uważa się dzień skutecznego dostarczenia oświadczenia do Sprzedawcy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy:
  - dotyczącej zakupu Produktu gotowego, dostępnego od ręki, Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  c. Zwrot płatności Sprzedawcy - przelew (14 dni).
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  e. Klient zobowiązany jest odesłać Produkt na adres "Pracownia artystyczna FirForest, Edyta Mikuś, ul, Krzyżaki 19, 32-700 Bochnia" niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 7 dni.
  f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  g. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  h. Oświadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.


Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty dostępne w Sklepie oraz wykonane na zamówienie.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji, jednak nie może ona nastąpić później niż do 7 dnia od dostarczenia Produktu do Klienta w przypadku produktów dostępnych od ręki zakupionych w Sklepie, oraz 14 dni w przypadku produktów wykonanych na Zamówienie indywidualne.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres kontakt@firforest.pl wraz z danymi Klienta oraz datą zamówienia, dokładnym opisem oraz zdjęciami, a także opisem okoliczności oraz datą wystąpienia wady.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za nie uzasadnione, o czym także Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną przez Sprzedawcę na podany adres e-mail Klienta.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres "Pracownia artystyczna FirForest, Edyta Mikuś, ul, Krzyżaki 19, 32-700 Bochnia".
 6. Klient nie ponosi kosztów wysyłki celem naprawienia szkody, w przypadku, gdy przedmiot gwarancji posiada wady, które zaistniały podczas wykonania zamówienia i nie są spowodowane niewłaściwym transportem.
 7. Sprzedawca nie uznaje reklamacji Produktu, który posiada wady zaistniałe podczas transportu (wysyłki). Sprzedawca zobowiązany jest wyjaśnić sprawę z Przewoźnikiem, który odpowiada za bezpieczny transport. W przypadku powstania uszkodzeń podczas wysyłki, procedura reklamacyjna może trwać od 30-60dni.
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Produkt zakupiony przez Klienta dostarczony był bezpiecznie. Przesyłki pakowane są dokładnie, uważnie i odpowiednio do charakteru przedmiotu, z zastrzeżeniem, jeśli jest wymagane ze względu na charakter – Ostrożnie lub Uwaga Szkło.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl