Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Fir-Forest.pl

 §Definicje

 1. Sprzedawca– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia artystyczna FirForest Edyta Mikuś, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 68 522 74 151.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Produkt na zamówienie – produkt wykonywany przez Sprzedawcę na zlecenie Klienta, bazujący na produktach dostępnych w Sklepie.
 5. Zamówienie indywidualne – zlecenie złożone przez Klienta w celu wykonania przez Sprzedającego Produktu, zawierającego wytyczne wg upodobań Klienta, które są odmienne np. treścią, rozmiarem, rodzajem materiału od Produktów dostępnych w Sklepie.
 6. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, kontaktu mailowego lub telefonicznego.
 7. Użytkownik – każda osoba zalogowana oraz nie zalogowana, użytkująca Treści zamieszczane na stronie www.firforest.pl.
 8. Prawa autorskie – wszystkie postanowienia prawne dotyczące Utworów oraz praw własności intelektualnej, normowane wg kodeksu cywilnego oraz karnego, obowiązujące w Polsce i na całym Świecie.
 9. Przewoźnik – firma pełniąca usługę transportową w celu dostarczenia Przesyłki do Klienta.
 10. Przesyłka – Produkt zakupiony przez Klienta, odpowiednio zapakowany, dostarczany za pomocą wybranej metody lub firmy kurierskiej.
 11. Utwór – dobro materialne i niematerialne, rezultat twórczej pracy człowieka, przedmiot prawa autorskiego – np. obraz, film, zdjęcie, szkic, tekst…
 12. Treści – wszystkie formy wyrazu przedstawione na niniejszej stronie – utwory plastyczne, literackie, filmowe oraz pochodne.


 §Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa oficjalna – sklep online, galeria internetowa oraz blog - dostępne pod adresem internetowym - www.firforest.pl - administrowana jest przez Edytę Mikuś, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia artystyczna FirForest Edyta Mikuś, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 68 522 74 151.
 2.  Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem oraz Użytkownikiem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Nieznajomość regulaminu nie tłumaczy problemów wynikłych podczas realizacji zamówienia.
 5. Administrator i jednocześnie właściciel zabrania publikowania w ogólnopojętych mediach, treści godzących w jego dobre imię, zgodnie z art. 212 Kodeksu karnego.

 §Własność intelektualna

 1. Treści publikowane na stronie oficjalnej stanowią własność intelektualną Edyty Mikuś, z wyjątkiem treści odpowiednio oznaczonych, opisanych, podpisanych lub cytowanych za zgodą autora lub z podaniem źródła
 2. Administrator i jednocześnie właściciel treści nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie, przerabianie, rozpowszechnianie treści publikowanych na stronie do celów prywatnych oraz zarobkowych.
 3. Udostępnianie, publikowanie czy opisywanie treści jest możliwe tylko za zgodą właściciela, z oznaczeniem w formie podania linku bezpośredniego kierującego na stronę oficjalną, fanpage na platformie Facebook lub Instagram tylko do celów informacyjnych.
 4. Administrator i jednocześnie właściciel zabrania kopiowania treści w formie rzeczywistej – utwory plastyczne mogą stanowić inspirację, lecz podobieństwo nie może być większe niż 50 %, przez co należy rozumieć, że obraz namalowany na „bazie” oryginału nie może wprowadzać innych odbiorców w błąd. W przypadku wykrycia postępowania niezgodnego z Regulaminem, sprawca odpowiadać będzie za czyn zgodnie z kodeksem prawa cywilnego lub karnego.

 

 §Kontakt z właścicielem sklepu

 1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul, Krzyżaki 19, 32-700 Bochnia
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@firforest.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 535 376 382
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 34 1050 1445 1000 0097 6268 8787
 5. Adres bloga powiązanego ze stroną : firforest.pl/blog
 6. Instagram: instagram.com/firforest.design
 7. Facebook: facebook.com/FirForest.design


 §Informacje ogólne

Sprzedawca nie odpowiada za:

- zakłócenia w działaniu strony internetowej spowodowane awarią systemu,

- problemy techniczne wynikające z niedozwolonych działań osób trzecich,

- problemy w użytkowaniu strony internetowej wynikające z niekompatybilności strony z urządzeniami Użytkownika lub Klienta,

- opóźnienia w wykonywaniu przelewów internetowych w celu realizacji zamówienia,

- opóźnienia w dostawie zamówionych Produktów, wynikające z problemów technicznych lub innych, zaistniałych po stronie przewoźnika,

- uszkodzenia mechaniczne paczki oraz jej zawartości wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z paczką podczas doręczenia Przesyłki,

- Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Produkt był odpowiednio przygotowany, zapakowany i wysłany do Klienta.

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
 2. Na niniejszej stronie publikowane są Treści w formie tekstowej, obrazowej oraz wideo.
 3. Treści dostępne są dla osób w każdym wieku.
 4. Na stronie pojawiają się treści dotyczące różnych religii, wierzeń, przekonań oraz kultur. Treści te mają charakter informacyjno-edukacyjny. Publikowane są one w odniesieniu do twórczości autorki.
 5. Administrator i jednocześnie właściciel jest osobą utożsamiającą się z wieloma religiami i kulturami, przez co uprasza o akceptację swoich poglądów oraz wstrzymanie się od obraźliwych wiadomości i komentarzy, także na fanpage na platformie Facebook oraz Instagram, ponieważ treści te są powiązane.

 
§Zamówienia

 1. Możliwości składania zamówień:
  - poprzez sklep internetowy,
  - mailowo,
  - kontakt w wiadomości na platformie Facebook i Instagram,
  - telefonicznie,

 §Metoda płatności oraz dostawy

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a) przesyłka kurierska zrealizowana przez wskazanego przez klienta przewoźnika lub preferowanego przez Sprzedawcę. W przypadku braku wskazania firmy kurierskiej przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykonania przesyłki za pomocą Przewoźnika DPD,
  b) przesyłka pobraniowa możliwa tylko przy przesyłkach realizowanych przez Przewoźnika z firmy DPD,
  c) przesyłka pocztowa jest możliwa, jeśli jest to rysunek lub akwarela, bądź też inny mały przedmiot mieszczący się w kopercie do formatu a4 – odpowiednio zabezpieczona forma listu,
  d) odbiór osobisty dostępny pod adresem: § 4, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

 §8 Przesyłki:

1. Przesyłki realizowane są na terenie Polski,

2. Wysyłka produktu gotowego odbywa się do 24h,

3. Wysyłka produktu na zamówienie odbywa się zgodnie z ustaleniami pomiędzy Sprzedającym a Klientem,

4. Przesyłki paczkomatowe InPost odbywają się raz w tygodniu w środy Maksymalny wymiar paczki 40x35x60cm, waga do 25kg.

 

5. Przesyłka standardowa krajowa DPD:

 • Do 30 kg wagi rzeczywistej,
 • Najdłuższy bok do 150 cm,
 • Wysokość + szerokość + długość nie przekraczają 300 cm.

 
6. Przesyłka niestandardowa krajowa DPD:

 • Najdłuższy bok do 250 cm,
 • Wysokość + szerokość + długość nie przekraczają 300 cm,
 • do 50 kg wagi rzeczywistej.

 

7. Przesyłki europejskie realizowane są przez Pocztę Polską, DHL, GLS, DPD, FedEx, TNT

8. Przesyłki międzykontynentalne realizowane są przez przewoźników GLS i FedEx

9. Drzwi przesuwne, stoły, i inne duże produkty – odbiór osobisty lub szczegóły ustalane będą pomiędzy Sprzedającym a Klientem

 

10. Wycena przesyłki następuje po realizacji zamówienia. Zależna jest od wagi i rozmiaru produktu. Przed realizacją podawany jest tylko szacunkowy koszt dostawy. Ceny wysyłki zagranicznej zaczynają się od 100zł

11. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze tylko przy przesyłkach realizowanych przez firmę DPD,
b) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c) płatności elektroniczne,
d) płatność gotówką – np. podczas jarmarków i eventów, w których Sprzedawca bierze udział.

 

 §9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym, w wiadomości mailowej lub telefonicznej.
 2. Gdy Klient złoży Zamówienie, Sprzedawca wysyła wiadomość na uprzednio podany przez Klienta adres e-mail, z informacją o przyjęciu Zamówienia oraz warunkach realizacji, kosztami i warunkami dostawy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) zakupu produktu gotowego, dostępnego od ręki poprzez Sklep internetowy, Klient kierowany jest od razu, bezpośrednio do płatności online, za pomocą aplikacji, strony internetowej banku lub systemu płatności Shoper,
  b) złożenia zamówienia na produkt, który BYŁ dostępny w Sklepie internetowym, Klient zostaje poinformowany o czasie oczekiwania, jednak zobowiązany jest to wykonania przelewu o ustalonej cenie do 7 dni roboczych. W przypadku upływu tego terminu umowa zostaje anulowana a zamówienie nie będzie zrealizowane,
  c) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze Przesyłki,
  d) płatności gotówką przy odbiorze osobistym Produktu - Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze Produktu w wyznaczonym w Umowie miejscu, czasie i wysokości zgodnej z zamówieniem. O gotowości Produktu do odbioru Klient będzie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż za pośrednictwem firmy DPD lub InPost, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w Umowie oraz w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku złożenia Zamówienia Indywidualnego o cechach innych niż Produkty dostępne w Sklepie internetowym, Sprzedawca ma prawo do ustalenia terminu realizacji oraz jego ceny, która może być inna niż pozostałych Produktów, ze względu na czas realizacji, technikę lub materiał z jakiego ma powstać zamówienie.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jeśli cechy produktu zgodne są z produktami dostępnymi w Sklepie, przez co rozumie się zamówienie tożsame kształtem, motywem lub rozmiarem (z tolerancją do 10cm każdego boku) z produktami dostępnymi w Sklepie. Wyjątek stanowią zamówienia wykonywane na podstawie specyfikacji podanej przez Klienta, znacząco różniące od Produktów dostępnych w Sklepie.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży produktu gotowego, dostępnego w Sklepie od ręki, do 24 h, przez co rozumie się, że Produkt nie został jeszcze wysłany do Klienta.
 3. Klient ma prawo zwrotu produktu zakupionego w Sklepie, który był dostępny od ręki, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych na adres podany wyżej w Regulaminie.
 4. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w myśl artykułu 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta. Oznacza to, że Klient nie ma możliwości rezygnacji z Zamówienia indywidualnego o cechach znacząco różniących się od Produktów oferowanych w Sklepie, jeśli jego realizacja jest już rozpoczęta.
 5. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 6. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 7. Klient może odstąpić od Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, które dostarczone będzie do Sprzedawcy drogą mailową lub listem tradycyjnym na dane z § 4. Za dzień odstąpienia od umowy uważa się dzień skutecznego dostarczenia oświadczenia do Sprzedawcy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
  b) w przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej zakupu Produktu gotowego, dostępnego od ręki, Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
  c) zwrot płatności Sprzedawcy - przelew (14 dni),
  d) sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem,
  e) klient zobowiązany jest odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 7 dni,
  f) klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,
  g) klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu,
  h) oświadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 §11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty dostępne w Sklepie oraz wykonane na zamówienie.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji, jednak nie może ona nastąpić później niż do 7 dnia od dostarczenia Produktu do Klienta w przypadku produktów dostępnych od ręki zakupionych w Sklepie, oraz 14 dni w przypadku produktów wykonanych na Zamówienie indywidualne.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy wraz z danymi Klienta oraz datą zamówienia, dokładnym opisem oraz zdjęciami, a także opisem okoliczności oraz datą wystąpienia wady.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za nie uzasadnione, o czym także Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną przez Sprzedawcę na podany adres e-mail Klienta.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 4 niniejszego Regulaminu.
 6. Klient nie ponosi kosztów wysyłki celem naprawienia szkody, w przypadku, gdy przedmiot gwarancji posiada wady, które zaistniały podczas wykonania zamówienia i nie są spowodowane niewłaściwym transportem.
 7. Sprzedawca nie uznaje reklamacji Produktu, który posiada wady zaistniałe podczas transportu (wysyłki). Sprzedawca zobowiązany jest wyjaśnić sprawę z Przewoźnikiem, który odpowiada za bezpieczny transport. W przypadku powstania uszkodzeń podczas wysyłki, procedura reklamacyjna może trwać od 30-60 dni.
 8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Produkt zakupiony przez Klienta dostarczony był bezpiecznie. Przesyłki pakowane są dokładnie, uważnie i odpowiednio do charakteru przedmiotu, z zastrzeżeniem, jeśli jest wymagane ze względu na charakter – Ostrożnie lub Uwaga Szkło.

 §12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Wraz za zakupem w Sklepie oraz złożeniem Zamówienia indywidualnego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta w celu realizacji wysyłki jest Przewoźnik. Za kolejne przetwarzanie danych odpowiada firma realizująca dostawę Produktu.

 §13 Cechy produktu

Produkty oferowane w Sklepie są wykonywane w pełni ręcznie przez Edytę Mikuś. Produkty, które wykonywane są na Zamówienie indywidualne, mogą nieznacznie różnić się od pierwowzoru kolorem, malowanym motywem (ponieważ nie jest to druk) czy wzorem. Każdy obraz czy inny Produkt jest unikatowy o oryginalnych cechach.

 

1. Produkty wykonane ze starego drewna

- posiadają cechy charakterystyczne powstałe na skutek upływu czasu, oraz warunków w jakich przebywały – np. ślady gwoździ, uszkodzeń mechanicznych czy wypadających sęków. Drewno suszone jest w komorze, przez co pozbawione jest pleśni, zapachu oraz korników,

- posiadają odmienne kolory, fakturę, słoje – ze względu na warunki w jakich przebywały,

- posiadają różne szerokości, grubości czy formy ze względu na obróbkę ręczną jaką dawniej stosowano – cięcie piłą ręczną, heblowanie, piłowanie, ciosanie,

- wiek drewna jest często szacunkowy, jednak jest to przeciętnie 60-120 lat,

- drewno pochodzi z Beskidu Niskiego, Podhala, Bieszczadów czy Gorców – opis drewna znajduje się przy każdym Produkcie, jeśli jest w nim wykorzystane,

- drewno jest odpowiednio zabezpieczone – np. bejcą w celu nadania pożądanego koloru, lub mieszanką naturalnych substancji roślinnych opracowanej przez Sprzedawcę i jednocześnie autorkę.

 
2. Produkty z innego rodzaju drewna

- autorka używa wielu rodzajów drewna, jednak głównie jest to dąb, jesion, orzech, jodła,

- drewno „nowe” zabezpieczone jest np. bejcą w celu nadania pożądanego koloru, lub mieszanką naturalnych substancji roślinnych opracowanej przez Sprzedawcę i jednocześnie autorkę,

- drewno nowe przygotowane jest zgodnie z procedurą stolarską,

- autorka wykorzystuje drewno pochodzące z cięcia, przygotowania lub selekcji drewna tartacznego, przez co rozumie się, że np. obrazy malowane na „zrzynkach” powstałych podczas cięcia kłody na deski, posiadać mogą sęki, pęknięcia, nacięcia, niekompletną korę lub inne drobne ubytki, o których informuje Klienta w opisie danego Produktu,

- obrazy malowane bezpośrednio na drewnie zabezpieczone są werniksem dedykowanym do użytej techniki w jakiej powstał obraz.

 

Mimo starannej obróbki oraz selekcji drewna, stosowania wysokiej jakości środków, drewno ze względu na swoje właściwości fizyczne może ulegać:

- pęknięciom,

- paczeniu – krzywieniu,

- minimalnej zmianie koloru – w przypadku wystawienia na bezpośrednie promienie słoneczne.

 
3. Przedmioty szyte

- elementy dekoracyjne oraz elementy garderoby wykonane są z materiałów naturalnych, recyklingowych – tj. bawełna lub len ze starych prześcieradeł, zasłon, worków na mąkę, ziemniaki oraz innych,

- obrazki wyszywane, umieszczone na taborkach nie są przeznaczone do prania i czyszczenia mechanicznego,

- elementy dekoracyjne domu – poduszki, koce, serwety, bieżniki oraz torby bawełniane ręcznie malowane – zaleca się prać ręcznie, delikatnie w 40 stopniach,

- torby bawełniane z nadrukiem mogą być prane w pralce w 40 stopniach,

 
4. Obrazy na płótnie malarskim

- malowane są techniką olejną bądź akrylową wysokiej jakości farbami, odpornymi na upływ czasu oraz UV. Wytrzymałość farb wg danych producenta wynosi 120 lat. Autorka wykorzystuje farby oraz środki firmy Talens Rembrndt,

- płótno malarskie odpowiednio przygotowane jest przez producenta – tkanina bawełniana, lniana lub lniano-bawełniana na drewnianej ramie sosnowej lub bukowej,

- obrazy w fazie końcowej pokrywane są dedykowanym środkiem zabezpieczającym – werniksem – w celu wydobycia koloru, utrwaleniu oraz przedłużeniu wytrzymałości farb jak i płótna.


5. Drzwi przesuwne

- każde drzwi mogą się różnić pod kątem wykorzystanego materiału, malowanego motywu, sposobu montażu oraz formatu,

- każdy projekt wyceniany jest na podstawie wykorzystanego materiału, czasu pracy oraz wielkości a także upodobań Klienta,

- drzwi montowane są na prowadnicach firmy Rustykalne Uchwyty,

- waga oraz rozmiar drzwi większych niż 2x2m może wymagać opracowania specjalnej techniki montażu lub wykonania odpowiedniej prowadnicy, wtedy szczegóły ustalane są pomiędzy Sprzedającym a Klientem.


Drzwi przesuwne mogą być:

- dwustronne – z motywem malowanym oraz wycinanym po obu stronach,

- jednostronne – z motywem malowanym oraz wycinanym po jednej stronie (np. drzwi do garderoby),

- wykonane na monolicie (dużej desce w jednym kawałku, ciętej z pnia dębu, jesionu, orzecha włoskiego lub wiązu górskiego) z motywem malowanym po obu stronach,

- waga drzwi zależna jest od ilości użytego materiału oraz fizycznych cech drewna – np. najcięższym drewnem jest dąb i jesion, przeciętna waga drzwi 30-80kg.

 

 §14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, pojawiania się nowych produktów lub ograniczeń z nimi związanych.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl